Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vật Liệu Xây Dựng Mới Thành Đông – P. Hải Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Yết Kiêu, P. Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 327 95 85
Trang web
Tọa độ 209.217.291, 10.633.076.849.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vật Liệu Xây Dựng Mới Thành Đông ở đâu?

9 Yết Kiêu, P. Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vật Liệu Xây Dựng Mới Thành Đông như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vật Liệu Xây Dựng Mới Thành Đông có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vật Liệu Xây Dựng Mới Thành Đông là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng - Ap Long Hoa