Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn – Đà Nẵng – Hòa Thuận Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25VX+HPQ, Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3539 555
Trang web http://www.sags.vn/
Tọa độ 160.439.678, 1.081.993.461

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn - Đà Nẵng ở đâu?

25VX+HPQ, Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn - Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn - Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn – Đà Nẵng là: http://www.sags.vn/

Hình ảnh tham khảo