Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà – Vĩnh Niệm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 554B, Đường Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3870 327
Trang web
Tọa độ 208.338.134, 1.066.700.917

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ phần Hoá Chất Sơn Hà Nội - Cầu Diễn