Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Sài Gòn – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Đ. Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 724 03 10
Trang web https://khocatdaxaydungcmc.com/
Tọa độ 108.089.187, 10.666.691.879.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Sài Gòn ở đâu?

18 Đ. Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Sài Gòn như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30]

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Sài Gòn có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Sài Gòn là: https://khocatdaxaydungcmc.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vật liệu Xây dựng Chín Bi - Ấp Trung