Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Hữu Nghị – Yết Kiêu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 9, Khu 1, Phường Yết Kiêu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3624 463
Trang web
Tọa độ 20.959.905, 10.707.589.739.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Hữu Nghị ở đâu?

Tổ 9, Khu 1, Phường Yết Kiêu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Hữu Nghị có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Hữu Nghị là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Sơn - Vlxd Khang Nẻo - Bảo Hoà