Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long – khu 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ tổ 9, khu 3, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3511 816
Trang web http://grouphalong.com/
Tọa độ 20.962.131, 10.705.187.099.999.900

 


Giờ làm việc của Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long là: http://grouphalong.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Nam Hải - P. Thanh Trung