CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NGÂN HÀ – Đống Đa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 107E9 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 096 332 83 58
Trang web
Tọa độ 210.040.645, 10.583.831.289.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thanh Mai Medical Equipment - Phương Đình