Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Khoa – Đông Hưng Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1/48A, Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 417 79 71
Trang web
Tọa độ 108.497.149, 1.066.360.768

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Khoa ở đâu?

1/48A, Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Khoa như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Khoa có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Khoa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn - Hiệp Phước