Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Tây Nguyên – Phù Đổng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Trường Chinh, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 6258 022
Trang web
Tọa độ 13.970.368.299.999.900, 10.801.556.269.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Tây Nguyên ở đâu?

15 Trường Chinh, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Tây Nguyên như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:00-20:30], Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30], Thứ Sáu:[06:00-20:30]

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Tây Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Tây Nguyên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ẩm thực Lạch Tray - Đổng Quốc Bình