CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA – Xuân Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cụm Công nghiệp – Hà Mãn Trí Quả, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3793 886
Trang web http://www.farina.com.vn/
Tọa độ 210.319.119, 1.060.267.284

 


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA ở đâu?

Cụm Công nghiệp – Hà Mãn Trí Quả, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA là: http://www.farina.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Khí Thành Điều - TT. Ngãi Giao