Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành – Long Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL1A, Long Thạnh, vị thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 090 785 10 09
Trang web
Tọa độ 98.895.609, 10.576.222.589.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành ở đâu?

QL1A, Long Thạnh, vị thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Herbio Tại Cần Thơ - An Bình