Công ty cổ phần Thương Mại và Xây Dựng Thành Nga – P. Ka Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 165 Hùng Vương, P. Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3884 331
Trang web
Tọa độ 21.531.886.999.999.900, 1.079.561.851

 


Địa chỉ Công ty cổ phần Thương Mại và Xây Dựng Thành Nga ở đâu?

165 Hùng Vương, P. Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần Thương Mại và Xây Dựng Thành Nga như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Công ty cổ phần Thương Mại và Xây Dựng Thành Nga có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty cổ phần Thương Mại và Xây Dựng Thành Nga là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt - P