CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH – Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0854 010 592
Trang web http://trongminh-medic.com/
Tọa độ 10.756.214, 1.066.557.352

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Tư & Trang Thiết Bị Y Tế Thuận Liễu - Hòa Bình