Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quang Nguyễn – Hòa Thuận Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 98 Tiểu La, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 572 76 66
Trang web http://quangnguyengroup.com.vn/
Tọa độ 160.419.627, 1.082.161.478

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quang Nguyễn ở đâu?

98 Tiểu La, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quang Nguyễn như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quang Nguyễn có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quang Nguyễn là: http://quangnguyengroup.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty đầu tư và xây dựng Đại Đồng Đen - An Phú