Công Ty Cổ Phần Vật Liệu – Thiết Bị Xây Dựng Đoàn Phương Thủy – Văn Miếu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 509 Nguyễn Bính, Văn Miếu, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 091 334 54 79
Trang web
Tọa độ 204.113.364, 1.061.643.912

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Vật Liệu - Thiết Bị Xây Dựng Đoàn Phương Thủy ở đâu?

509 Nguyễn Bính, Văn Miếu, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu - Thiết Bị Xây Dựng Đoàn Phương Thủy như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu - Thiết Bị Xây Dựng Đoàn Phương Thủy có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu – Thiết Bị Xây Dựng Đoàn Phương Thủy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Hoa - Việt Nam