Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa – Phương Sài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 196 Trần Quý Cáp, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3822 124
Trang web http://vlxdkhanhhoa.com.vn/
Tọa độ 122.513.992, 1.091.853.422

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa ở đâu?

196 Trần Quý Cáp, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00]

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa là: http://vlxdkhanhhoa.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Tư Thành - Hoàng Xá