Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Quảng Ninh – Giếng Đáy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 173 Ba Lan, Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 668 66 86
Trang web
Tọa độ 209.591.179, 1.070.904.401

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động - Đồng Tháp 870000