Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 688 – Văn Cao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C587+5G3, Văn Cao, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 3503845692
Trang web
Tọa độ 204.153.998, 1.061.637.962

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ĐIỆN MẶT TRỜI NAM ĐỊNH (BK SOLAR) - Lộc Vượng