Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia – Phường 25

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3512 7882
Trang web http://anphugia.com.vn/
Tọa độ 108.030.983, 106.721.584

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia ở đâu?

11 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phú Gia là: http://anphugia.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trend Việt - Khu đô thị Times City