Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hà Thanh – Phường Tân Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 07 Đỗ Đăng Tuyển, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3810 003
Trang web
Tọa độ 15.577.015, 10.847.139.489.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tín Việt Bắc Ninh - P.Ninh Xá