Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Triển – Trần Đăng Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 110 Nguyễn Tảo, Trần Đăng Ninh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 0228 3874 533
Trang web
Tọa độ 204.226.693, 1.061.683.559

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty CP Bê Tông Lạng Sơn - Vĩnh Trại