Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trí Khôi – Hồng Gai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 64, Tổ 50, Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 2220 905
Trang web
Tọa độ 209.538.652, 1.070.691.705

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trí Khôi ở đâu?

64, Tổ 50, Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trí Khôi có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trí Khôi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Và Chuyển Giao Công Nghệ Hà Nam - Phủ Lý