Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất Vật Liệu Thái Nguyên – Thành phố Thái Nguyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 15, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 028 0384 4225
Trang web
Tọa độ 21.611.831.499.999.900, 10.580.241.679.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trần Thị Hải Yến - Ngọc Xuân