Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Visco Huế – Thủy Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20/65, Đường Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 437 13 29
Trang web
Tọa độ 164.369.084, 1.075.697.136

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đấu Đất Quảng Bình - Sàn giao dịch Bất động sản - Lý Trạch