Công ty Cổ Phần XNK Thực Phẩm Á Châu – Đồng Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ấp, Đồng Hoà, Châu Thành, Tiền Giang 84000, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3611 992
Trang web http://afoods.vn/
Tọa độ 103.353.913, 10.628.044.969.999.900

 


Địa chỉ Công ty Cổ Phần XNK Thực Phẩm Á Châu ở đâu?

ấp, Đồng Hoà, Châu Thành, Tiền Giang 84000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ Phần XNK Thực Phẩm Á Châu như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Công ty Cổ Phần XNK Thực Phẩm Á Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ Phần XNK Thực Phẩm Á Châu là: http://afoods.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi nhánh Vĩnh Phúc - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà - P