Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Hợp Tác Đầu Tư Vilexim – Trưng Trắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X3J2+7FX, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 3213819465
Trang web
Tọa độ 209.807.491, 1.060.512.316

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần China Steel & Nippon Steel Việt Nam (CSVC) - TX. Phú Mỹ