Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO – Khu Phố Bến, Đ. Trương Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ H3W4+6J9, Khu Phố Bến, Đ. Trương Định, Thị Xã, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3895 247
Trang web http://micconambo.com/
Tọa độ 10.595.539.299.999.900, 10.705.659.969.999.900

 


Địa chỉ Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO ở đâu?

H3W4+6J9, Khu Phố Bến, Đ. Trương Định, Thị Xã, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO là: http://micconambo.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI SÀN - Thanh Nhàn