CÔNG TY CP BAO BÌ THÁI HÀ – Khu Cồn Vịt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C596+JP7, Thái Bình, Khu Cồn Vịt, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 3503646120
Trang web
Tọa độ 204.190.348, 10.616.181.019.999.900

 


Địa chỉ CÔNG TY CP BAO BÌ THÁI HÀ ở đâu?

C596+JP7, Thái Bình, Khu Cồn Vịt, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

CÔNG TY CP BAO BÌ THÁI HÀ có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CP BAO BÌ THÁI HÀ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Huy - Phường 4