Công Ty CP Bất Động Sản Rồng Xanh – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 119 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3517 2032
Trang web
Tọa độ 107.974.151, 10.668.896.029.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ha Noi Golden Lake B7 Giang Vo - Giảng Võ