Công Ty Cp Cơ Khí Hóa Chất Hà Bắc – Phường Thọ Xương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 76X3+8XW, Phạm Liêu, Phường Thọ Xương, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3850 141
Trang web
Tọa độ 21.298.372.999.999.900, 1.062.049.674

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Taxi - Kim Long