Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng & Môi Trường MKP – Hưng Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 178 30 tháng 4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 6250 708
Trang web
Tọa độ 10.015.232.899.999.900, 1.057.634.645

 


Địa chỉ Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng & Môi Trường MKP ở đâu?

178 30 tháng 4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng & Môi Trường MKP như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng & Môi Trường MKP có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng & Môi Trường MKP là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Đức Lộc - Phước Long B