Công ty CP Đầu tư XD và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long – Xuân Đỉnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74 Đ. Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 096 224 16 16
Trang web https://hoanglongcms.net/
Tọa độ 21.080.038.899.999.900, 10.578.546.089.999.900

 


Địa chỉ Công ty CP Đầu tư XD và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long ở đâu?

74 Đ. Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CP Đầu tư XD và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Công ty CP Đầu tư XD và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty CP Đầu tư XD và Cung ứng Nhân lực Hoàng Long là: https://hoanglongcms.net/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Phúc Hưng - Phường 2