Công Ty CP May Xuất Khẩu Hà Bắc – Phường Thọ Xương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1, Đàm Thuận Huy, Phường Thọ Xương, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3828 607
Trang web
Tọa độ 21.290.902.799.999.900, 1.061.867.027

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Minh Trí Thái Bình Company Limited - Trần Hưng