CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI – Trung Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ P705 – 24T1 – KĐT Trung Hoà – Cầu Giấy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6281 1268
Trang web
Tọa độ 21.016.232.499.999.900, 1.058.003.998

 


Địa chỉ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ở đâu?

P705 – 24T1 – KĐT Trung Hoà – Cầu Giấy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Việt Nhật - PKĐK Yên Phong - Yên Phong