Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung – Phước Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 149 Phan Châu Trinh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3816 254
Trang web
Tọa độ 160.646.018, 1.082.200.457

 


Địa chỉ Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung ở đâu?

149 Phan Châu Trinh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vật liệu xây dựng BA-MAI - Điện biên