Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL – Phước Long A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Km9 XL Hà Nội, Phước Long A, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3896 9612
Trang web http://thepthuduc.com.vn/
Tọa độ 108.255.387, 10.675.925.869.999.900

 


Địa chỉ Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL ở đâu?

Km9 XL Hà Nội, Phước Long A, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-16:30]

Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL là: http://thepthuduc.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thủy canh tại nhà An Giang - P. Mỹ Phước