Công Ty CP Thực Phẩm Đóng Hộp Kiên Giang – Bình An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Công Nghiệp & Cảng Cá Tắc Cậu, Quốc Lộ 63, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3616 522
Trang web
Tọa độ 98.843.198, 10.513.834.419.999.900

 


Địa chỉ Công Ty CP Thực Phẩm Đóng Hộp Kiên Giang ở đâu?

Khu Công Nghiệp & Cảng Cá Tắc Cậu, Quốc Lộ 63, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam

Công Ty CP Thực Phẩm Đóng Hộp Kiên Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty CP Thực Phẩm Đóng Hộp Kiên Giang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Máy Nông Nghiệp Tăng Á Linh - Hưng Lợi