Công Ty CP Thương Mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam – Phường An Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 222 Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 6255 678
Trang web http://quasapharco.com.vn/
Tọa độ 155.637.016, 10.848.791.349.999.900

 


Địa chỉ Công Ty CP Thương Mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam ở đâu?

222 Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty CP Thương Mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Công Ty CP Thương Mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty CP Thương Mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam là: http://quasapharco.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  DKD - Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên - Công ty cổ phần Phát triển Dược Khoa - TT. Đăk Đoa