CÔNG TY CP THỦY SẢN BNA BA CHẼ – Nam Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô A12 Cụm công nghiệp, Nam Sơn, Ba Chẽ, Quảng Ninh 02000, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3888 866
Trang web http://bnaseafood.com/
Tọa độ 212.434.625, 1.073.184.419

 


Địa chỉ CÔNG TY CP THỦY SẢN BNA BA CHẼ ở đâu?

Lô A12 Cụm công nghiệp, Nam Sơn, Ba Chẽ, Quảng Ninh 02000, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CP THỦY SẢN BNA BA CHẼ như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-17:00], Thứ Bảy:[06:30-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[06:30-17:00], Thứ Ba:[06:30-17:00], Thứ Tư:[06:30-17:00], Thứ Năm:[06:30-17:00]

CÔNG TY CP THỦY SẢN BNA BA CHẼ có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CP THỦY SẢN BNA BA CHẼ là: http://bnaseafood.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hoa Kiên - Phường 2