Công Ty Cp Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Khánh Hòa-ACK – Phước Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65MH+VF3, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3870 430
Trang web
Tọa độ 122.346.337, 1.091.786.843

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Thiết Kế Xây Dựng LOUIS - Phường 15