Công Ty Cp Tư Vấn Xây Dựng Nhất Thành – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Hàm Nghi, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 094 216 97 79
Trang web
Tọa độ 168.027.677, 1.071.022.137

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Minh Thịnh Phát - Khu dân cư Kim Sơn