Công Ty Cp Vận Tải Hòa Phát – Má Chai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 226 Lê Lai, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3758 288
Trang web
Tọa độ 208.687.421, 10.670.337.049.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Phương Lâm - Đông Hải