Công Ty Cp Vận Tải Xnk Hưng Phát – Hoàng Văn Thụ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 170 Đ. Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3777 123
Trang web
Tọa độ 218.612.797, 10.676.136.009.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - VIMC - Phương Mai