Công Ty CP Vật Liệu Và Xây Lắp Nghĩa Hưng – Nghĩa Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74MX+FX4, Xã Nghĩa Đông,, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 0228 3871 206
Trang web
Tọa độ 202.836.267, 10.614.994.589.999.900

 


Địa chỉ Công Ty CP Vật Liệu Và Xây Lắp Nghĩa Hưng ở đâu?

74MX+FX4, Xã Nghĩa Đông,, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty CP Vật Liệu Và Xây Lắp Nghĩa Hưng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Công Ty CP Vật Liệu Và Xây Lắp Nghĩa Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty CP Vật Liệu Và Xây Lắp Nghĩa Hưng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sắt Thép - Inox Bình Dương - An Tây