Công Ty Cp Xây Dựng Phú Thành – Phân Xưởng – Hoà Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 62 Nguyễn Thiện Thành, Hoà Lợi, Châu Thành, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 093 998 04 04
Trang web
Tọa độ 9.925.279, 10.636.030.989.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Hà Nội - Yên Phụ