Công ty CP XNK Trường Xuân – Bình Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X67J+G2W, Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 093 109 09 65
Trang web http://ctytruongxuan.com/
Tọa độ 99.638.551, 1.062.300.796

 


Địa chỉ Công ty CP XNK Trường Xuân ở đâu?

X67J+G2W, Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CP XNK Trường Xuân như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Công ty CP XNK Trường Xuân có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty CP XNK Trường Xuân là: http://ctytruongxuan.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi nhánh Công ty TNHH Thủy Kim Sinh - Hoà Phú