Công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hội An Xanh – Duy Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 5 Duy Thành – Duy Nghĩa, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam 560000, Việt Nam
Số điện thoại 090 657 46 20
Trang web
Tọa độ 15.854.299.999.999.900, 10.837.417.699.999.900

 


Địa chỉ Công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hội An Xanh ở đâu?

Tổ 5 Duy Thành – Duy Nghĩa, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam 560000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hội An Xanh như thế nào?

Thứ Sáu:[02:00-23:00], Thứ Bảy:[02:00-23:00], Chủ Nhật:[02:00-23:00], Thứ Hai:[02:00-23:00], Thứ Ba:[02:00-23:00], Thứ Tư:[02:00-23:00], Thứ Năm:[02:00-23:00]

Công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hội An Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hội An Xanh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Vệ Sinh Công Nghiệp Hoàng Vũ Phong - Phường 10