Công Ty Điện Tử Tin Học Tân Phong – Nam Lý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3838 869
Trang web
Tọa độ 174.661.002, 1.065.982.308

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu Thị Điện Máy Việt Tuấn - Phú Hoà