Công Ty Em- Tech – Hưng Nguyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0373 584 822
Trang web
Tọa độ 18.646.856, 10.567.085.209.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Luxshare ICT - VN Bắc Giang Việt Yên lô E kcn