Công ty Leo Industries Far East VN – Tuấn Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XFC6+PJV, Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3729 668
Trang web
Tọa độ 209.718.695, 1.064.615.536

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Dệt May Huế - Thủy Thủ